Articulatiestoornissen

Een kind met articulatiestoornissen heeft het moeilijk om één of meerdere spraakklanken correct te produceren. De klanken worden vervormd, vervangen of weggelaten.

 

Er bestaan 2 soorten articulatiestoornissen:

 

Fonetische articulatiestoornissen

Het kind is niet in staat om een bepaalde klank of klanken correct te produceren.

Bijvoorbeeld: /r/ niet kunnen uitspreken, /s/ verkeerd

uitspreken, ...

 

Fonologische articulatiestoornissen

Het kind kan de klanken correct produceren maar gebruikt ze niet of foutief in de spontane taal.

Bijvoorbeeld: /t/ wordt vervangen door /k/, /l/ wordt /j/, ..

 

Wanneer er meerdere klanken weggelaten, vervangen of vervormd worden, spreken we van een meervoudige articulatiestoornis. Vaak komen deze stoornissen voor samen met afwijkend mondgedrag zoals mondademen, duimzuigen, foutief slikken (tongpersen), … Deze afwijkende gewoonten zije vaak de oorzaak van de articulatiestoornis en hebben een negatieve invloed op het gebit.