Leerstoornissen


Als kinderen ondanks een normale begaafdheid een grote achterstand opgelopen hebben op schools vlak en de problemen blijven hardnekkig aanwezig, dan is er sprake van een leerstoornis.


Dankzij logopedische therapie kunnen de problemen grotendeels overwonnen worden. Toch is het belangrijk om te weten dat deze stoornissen nooit helemaal weggewerkt kunnen worden en dat er altijd subtiele problemen zullen blijven.Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door  een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau.


Mogelijke problemen op vlak van lezen en spelling:

- spellend blijven lezenn, dwz letter voor letter tot een woord gevormd wordt

(vb. b a l ipv bal )

- woorden "raden" ipv te lezen

- letters verwisselen (vb. b/d, o/a, f/t)

- letters en woorden weglaten of toevoegen


- letters die verwisseld worden (vb. ui/eu, b/d, ie/ei, ..)

- toevoegen en/of weglaten van letters

- moeite met het onthouden van spellingregels en onthoudwoordenBij rekenstoornissen gaat het om moeilijkheden met specifieke rekenvaardigheden. Dyscalculie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het verwerven en vlot oproepen en toepassen van rekenvaardigheden. 


Mogelijke problemen op vlak van rekenen:

- de tafels van vermenigvuldiging leren gaat moeizaam, ook al wordt er dagelijks geoefend.

- rekentechnieken worden niet geautomatiseerd (vb. brugoefeningen, puntsommen,..)

- problemen met inzicht in getallen (vb. getallen op een getallenas zetten, een getal ontleden in eenheden, tientallen)

- omzetten van rekentaal naar een bewerking is moeilijk, (vb. een vraagstuk oplossen)Omdat op school de bijkomende zorg vaak niet voldoende is om de problemen aan te pakken, is logopedische therapie vaak noodzakelijk.

De inhoud van de therapie hangt af van de aard en ernst van de problemen. Om goed te kunnen samenwerken met de school (juf, meester, zorgjuf, zorgcoördinator) wordt er gebruik gemaakt van een communicatieschriftje.

Er wordt in therapie ook aandacht besteed aan psycho-educatie.

Heel wat kinderen met leerstoornissen ontwikkelen namelijk ook psychische klachten zoals een negatief zelfbeeld, faalangst, depressiviteit, problemen met leeftijdsgenoten...

Of ze die inderdaad ontwikkelen, heeft te maken met hoe zijzelf en hun omgeving omgaan met hun problemen. Het doel van psycho-educatie is om de motivatie, de inzet en de actieve medewerking van het kind te verhogen, wat leidt tot betere resultaten van de behandeling. 

Het kind moet een stevige basis verwerven om gedurende zijn hele leven adequaat met zijn leerstoornis(sen) om te gaan.