Eet- en drinkproblemen


Voedingsproblemen bij baby’s en jonge kinderen kunnen zich voordoen bij borstvoeding, flesvoeding, lepelvoeding, kauwen of drinken uit een beker en kunnen zich op verschillende manieren uiten.


Er kunnen veel verschillende oorzaken aan de basis van deze voedingsproblemenliggen.

Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een anatomisch probleem, zoals een lip-, kaak- of gehemeltespleet (schisis), maar ook door medische problemen, neurologische, conditionele en/of sensorische problemen of ervaringstekorten kunnen voedingsproblemen ontstaan.



Voorbeelden van eet- en drinkproblemen zijn:


 • Problemen met het drinken uit borst, fles of beker
 • Problemen bij de overgang van borst- naar flesvoeding
 • Problemen met drinken uit borst of fles waardoor

verslikken, benauwdheid of weigeren van de voeding kunnen ontstaan

 • Problemen met drinken en eten langs de mond tijdens of na sondevoeding
 • Problemen met de overgang van vloeibare naar vaste voeding
 • Problemen met het eten van een lepel
 • Veelvuldig en vaak teruggeven van voeding
 • Reflux
 • Terugkomen van voeding door de neus
 • Voedselweigering
 • Niet of onvoldoende kunnen kauwen
 • Overmatig speekselverlies
 • Voedingsmomenten die te lang duren
 • Kindje heeft sterke voorkeur of sterke afkeer ten aanzien van bepaalde voeding