Schisis

 

Schisis is een aangeboren opening in bovenlip, kaak en/of verhemelte.

Een kind met schisis ontwikkelt zich normaal, maar zal extra medische zorg en aandacht nodig hebben.


De behandeling bestaat naast heelkundige ingrepen (en afhankelijk van het schisistype) uit begeleiden van eventuele problemen bij het voeden (minder zuigkracht, terugvloei langs de neus), het gehoor en de spraak- en taalkontwikkeling.De nomenclatuur verleent terugbetaling voor stoornissen ten gevolge van gespleten lippen, gespleten gehemelte en/ofof gespleten tandkassen.


Meer informatie?