Tarieven en terugbetaling

TARIEVEN 


Ik ben geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ik enkel en alleen de wettelijk vastgelegde tarieven hanteer. 

PRESTATIE

HONORARIUM

TERUGBETALING

Bilanzitting VOOR de start van de therapie

(max. 5 x 30 min)

*Intakegesprek, onderzoekopmaken bilan en bespreking ervan, nabespreking

€ 31,75

€ 24,25

Individuele therapie 30 minuten

€ 23,25

€ 17,75

Individuele therapie 60 minuten

€ 46,75

€ 35,75

Groepstherapie 30 minuten

€ 12,00

€ 9,00

Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling

€ 45,25

€ 34,25TERUGBETALING?


Verplichte verzekering


Een groot deel van de logopedische onderzoeken en behandelingen komen in aanmerking voor terugbetaling via de verplichte verzekering.

Dit houdt in dat 75% van het bedrag terugbetaald wordt door de mutualiteit als het dossier goedgekeurd werd door de adviserend geneesheer van de mutualiteit.


Voorwaarden en terugbetalingsmodaliteiten per stoornis


Stottertherapie

- Geen leeftijdsvoorwaarden

- Stotteren moet aangetoond worden op basis van testen die op de limitatieve lijst staan

- vanaf 10 jaar is de afname van een test die peilt naar communicatie-attitude verplicht

- Maximum twee jaar, 1 jaar per voorschrift

- 128 sessies (30 minuten of 60 minuten)Leerstoornissen (dyslexie - dyscalculie)

- Na minstens 6 maanden onderwijs (dus ten vroegste vanaf februari 1ste leerjaar)

- Tot 14 jaar

- Om in aanmerking voor terugbetaling  te komen moet er op minstens 2 testonderdelen een score kleiner of gelijk aan percentiel 16 behaald worden.

- Hardnekkigheid van de stoornis moet aangetoond worden

- Therapie wordt maximum twee jaar terugbetaald , 1 jaar per voorschrift.

- 140 sessies (30 minuten, eventueel 60 minuten bij  kinderen ouder dan 10 jaar)Afwijkend mondgedrag (OMFT)

- Veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling komen in aanmerking

- Logopedie om een orthodontische behandeling te voorkomen wordt ook aanvaard

- Maximum 1 jaar, niet verlengbaar

- 20 sessies (30 minuten)Taalstoornissen

- Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moeten er een percentielscore lager dan.3 behaald worden op een erkende taaltetst

-  IQ >85 (normaalbegaafd)

-  Het gehoorverlies aan beste oormag niet meer  dan 40 dB zijn

-  Maximum 2 jaar, per voorschrift 1 jaar

-  190 sessies van 30 minuten


Schisis

- 30 sessies van 30 minuten jonger dan 2 jaar

- 8 x 75 sessies voor de leeftijd van 3 tot 19 jaar

- Eventueel ongebruikte sessies uit de vorige periode kunnen niet overgedragen worden naar de volgende periode

- Sessieduur: 30 minutenOuderbegeleiding

- Sinds 1 april 2017 terugbetaald bij dyslexie, dysfasie, gehoorstoornissen en stotteren

- Ouders/opvoeders leren strategieën aan om met doelgerichte interventies de logopedische behandeling van het kind  te ondersteunen en efficiënter te maken

- In groep (max. 10 ouderparen) of individueel

- Maximum 10 sessiesAanvullende verzekering


Voor sommige problematieken (preverbale logopedie, fonetische articulatiestoornissen)  is er geen terugbetaling voorzien via de verplichte verzekering. Er kan dan een aanvraag ingediend worden voor een beperkte terugbetaling via de aanvullende verzekering.

Het aantal sessies en het bedrag dat wordt terugbetaald is afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten.